Wednesday, April 28, 2010

An early start of the day

Asta skulle op og tisse kl. lidt i fem her til morgen. Hun faldt hurtigt i søvn igen men i takt med, at det blev mere lyst og fuglene mere larmende, blev jeg mere og mere vågen. Så jeg tog konsekvensen af det og stod op, jeg elsker roen i huset - lyden af pigerne og johannes, der sover. Drengene og hundene ligger nedenunder, så dem kan jeg ikke høre.

Asta had to get up and pee at about 5 am this morning. She soon fell asleep again but as it became more bright and the birds got more noisy, I became more and more awake. So I took the consequence of it and stood up, I love the tranquility in the house - the sound of the girls and Johannes sleeping. The boys and the dogs are sleeping downstairs, I can not hear them.
Jeg har en lille time, inden alle skal op, den vil jeg udnytte til at notere nogle af de ideer ned, man altid får, når man ikke kan sove.
One short hour before everyone must be up, I will spent it writing down some of the ideas down, one always get when you can not sleep.

No comments: