Wednesday, September 30, 2009

From a broken umbrella to a tote

Ved årsskiftet startede min "Intet skal gå til spilde dille".
Normalt har jeg ingen nytårsforsætter, men på en eller anden måde har det været vigtigt for mig hele året, at udnytte ressourcer så godt som muligt, og få som meget som muligt ud af så lidt som muligt.
I dagligdagen betyder det blandt andet, at vi sorterer rigtigt meget af vores affald, så efter Asta ikke længere bruger ble, lykkes det os at nøjes med at fylde en halv sæk affald om ugen. Hvilket jeg synes er ret godt gået, når vi er 6 personer i husholdningen.

At the turn of the year (2008/2009) my "Nothing must go to waste craze" started.
Usually I don't have any New Year's resolutions but somehow it has been important for me all the year to make use of resources the best way possible and to make the most out the least.

In our everyday life it means
that among other things we sort our garbage, so after Asta skipped wearing diapers, we manage to fill half a garbage sack a week. Which is pretty well done I think, thinking of us being 6 people in the household.
Efter en dejlig laaang sommer, var det i mandags den første dag med rigtigt efterårsvejr - både med regn og blæst. Se hvad jeg fandt ved et busstoppested!

After a lovely looong summer, Monday was the first day with real autumn weather - rainy and windy. Look what I found at a busstop!
Jeg splittede den ad . . .

I ripped it apart . . .

. . . og brugte noget tid med at klippe og sy.
Desværre skulle det være en større paraplymodel, hvis nettet skulle kunne bruges til indkøb - men til strikketøj, er også OK.

. . . and spent some time cutting and sewing.
Unfortunately the umbrella should have been bigger to make a tote for groceries -but a tote for my knitting will also do.