Wednesday, September 30, 2009

From a broken umbrella to a tote

Ved årsskiftet startede min "Intet skal gå til spilde dille".
Normalt har jeg ingen nytårsforsætter, men på en eller anden måde har det været vigtigt for mig hele året, at udnytte ressourcer så godt som muligt, og få som meget som muligt ud af så lidt som muligt.
I dagligdagen betyder det blandt andet, at vi sorterer rigtigt meget af vores affald, så efter Asta ikke længere bruger ble, lykkes det os at nøjes med at fylde en halv sæk affald om ugen. Hvilket jeg synes er ret godt gået, når vi er 6 personer i husholdningen.

At the turn of the year (2008/2009) my "Nothing must go to waste craze" started.
Usually I don't have any New Year's resolutions but somehow it has been important for me all the year to make use of resources the best way possible and to make the most out the least.

In our everyday life it means
that among other things we sort our garbage, so after Asta skipped wearing diapers, we manage to fill half a garbage sack a week. Which is pretty well done I think, thinking of us being 6 people in the household.
Efter en dejlig laaang sommer, var det i mandags den første dag med rigtigt efterårsvejr - både med regn og blæst. Se hvad jeg fandt ved et busstoppested!

After a lovely looong summer, Monday was the first day with real autumn weather - rainy and windy. Look what I found at a busstop!
Jeg splittede den ad . . .

I ripped it apart . . .

. . . og brugte noget tid med at klippe og sy.
Desværre skulle det være en større paraplymodel, hvis nettet skulle kunne bruges til indkøb - men til strikketøj, er også OK.

. . . and spent some time cutting and sewing.
Unfortunately the umbrella should have been bigger to make a tote for groceries -but a tote for my knitting will also do.

Friday, September 18, 2009

...a little comicJeg tror vores hund Hannah syntes jeg skulle have en "hånd" med, da jeg ville tage billeder af nogle sokker. Hendes snude kom i hvert fald med på billedet - ret irriterende - men så kom jeg på denne ide.
Det kan måske også kamuflere mine manglende erfaring i at tage billeder.
(Det kan være jeg kan få Marlie til at lære mig nogle tricks, hun tager i forvejen skønne billeder - men har lige været på fotokursus!)
Fortsættelse følger . . .

I think that our dog Hannah thought she would give me a helping "hand" while I was taking some pictures of som socks. In any case her snout got in the picture - pretty annoying - but then I came up with this idea. Maybe it can camouflage my lack of experience in shooting pictures.
To be continued . . .

Monday, September 14, 2009

This is my first post ever!

Dette har jeg villet længe - mest oppe i mit hoved.
Det er min plan, at JOURLY skal være et sted, hvor jeg kan føre en form for dagbog over mine kreative projekter. Og hvis jeg kender mig selv ret vil der sikkert også snige sig nogle tanker ind om livet i almindelighed.
Jeg har valgt ligesom Constança
at skrive på mit modersmål først og dernæst oversætte det til engelsk - hvis der nu skulle være nogen derude i Blogland - som kunne være interesserede- som ikke læser dansk.

I have been preparing this for a while now - mostly in my head th
ough.
I plan JOURLY to be a way for me to keep a journal about my creative projects
. And a little bit about life in general if I know myself right.
Like
Constança I have chosen to write in my own native language and then translate it in to english - if somebody out there in Blogland - should be interested - who doesn't read danish.

Disse bunker af lapper er til et patchwork projekt til vores stue. Ideerne til mine projekter fødes ofte af et behov. Lapperne stammer fra nogen af mine mange prøvemapper med udgåede møbelstoffer. Jeg har lyst til at vise dette i mit første indlæg, da det på mange måder beskriver den måde jeg bliver inspireret på:
  • at et praktisk behov skal dækkes
  • at jeg kan bruge materialer fra gemmerne
  • at en teknik inspirerer til andre
These piles of patches are for a patchwork project for our living room. The need of something often "gives birth" to the ideas to my new projects. The patches come from some of my many sample books with furniture fabrics. The reason why I want to show this in my first post is that it in many ways shows how I am inspired:
  • that I need something
  • that I can use some matarials from my shelves
  • that on technique inspires to another